Kontakt

LOFT Hotel Bratislava ****
Štefánikova 4
811 05  Bratislava
Recepcia:
tel.: + 421 2 575 11 000
fax.: + 421 2 575 11 001
mail: reception@lofthotel.sk

Rezervácie ubytovania:
tel.: + 421 2 5751 1003
mail: reservation@lofthotel.sk  
Rezervácie Fabrika reštaurácia:
tel.: + 421 901 902 683
mail: restaurant@fabrikapub.sk

Rezervácie konferencií:
tel.: + 421 2 575 11 004
mail: eventy@lofthotel.sk
 
 
Zástupca generálneho riaditeľa Zuzana Gánóczy zuzana@lofthotel.sk
Manažér recepcie Milan Pros fom@lofthotel.sk
Rezervačné oddelenie Alexandra Adamová
Ivana Pospiš
reservation@lofthotel.sk
Konferenčný manažér Zuzana Višniarová visniarova@lofthotel.sk
Obchodný a konferenčný manažér Tomáš Sabol sabol@lofthotel.sk
Nákupca Miroslava Kvapilíková nakupy@lofthotel.sk
Housekeeping manažér Marcela Dudičová dudicova@lofthotel.sk
Technický manažér Vincent Púčik pucik@lofthotel.sk
Ako sa k nám dostanete »

 
 
LOFT HOTEL, s.r.o. 
Štefánikova 4, 811 05 Bratislava
IČO: 51 704 099, 
DIČ: 2120762215
IČ DPH: SK 2120762215
Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I. vl.č.128232/B
 
 
Všeobecné obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Hotelový a ubytovací poriadok
Zásady ochrany osobých údajov (GDPR)

Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.